De algemene voorwaarden

 1. De hond dient ingeënt te zijn (cocktail en kennelhoest enting). Er dient een kopie van het entingsboekje ingeleverd te worden.
 2. De hond dient preventief behandelt te worden tegen vlooien, wormen en teken.
 3. Honden dienen sociaal te zijn en de basiscommando’s te kennen zoals: hier en zit en ze dienen los te kunnen lopen. (uitgezonderd pups)
 4. Doggy’s uitlaatservice behoudt altijd het recht voor om een hond te weigeren of niet meer mee te nemen met de groepswandeling. Eventueel is dan een individuele wandeling mogelijk.
 5. Honden die ziek of loops zijn kunnen niet mee met een groepswandeling. mocht een teefje toch loops zijn zonder dat de uitlaatservice hiervan op de hoogte is, is Doggy’s uitlaatservice niet verantwoordelijke voor een eventuele dekking,
 6. Mocht er tijdens een wandeling wat gebeuren waardoor uw hond naar een dierenarts moet, dan zal Doggy’s uitlaatservice handelen naar eigen inzicht en een dierenarts raadplegen zodra dat  nodig is. Doggy’s uitlaatservice zal dan zo spoedig mogellijk contact met u opnemen. De gemaakte kosten zijn voor de rekening van de eigenaar van de hond.
 7. Doggy’s uitlaatservice is niet aansprakelijk voor het mogelijk oplopen van verwondingen, ziektes of het eventueel weg lopen van uw hond. Gebeurt dit onverhoopt toch, dan zal Doggy’s uitlaatservice alles in het werk stellen om uw hond z.s.m. weer terug te vinden. Mocht dit niet lukken dan waarschuwen wij de dierenambulance, politie en nemen contact met u op. Vanaf dat moment bent u zelf verantwoordelijk voor het terug vinden van uw hond.
 8. Indien een wandeling niet 24 uur van te voren wordt afgezegd,  wordt deze in rekening gebracht
 9. U dient WA verzekerd te zijn voor de hond
 10. U accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
 11. Doggy’s uitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of inboedel ten gevolge van een natte of vieze hond
 12. De opdrachtgever(eigenaar hond) is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door de opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de honden. eventuele kosten van medische zorg en schade aan de opdrachtnemer of derden worden op de opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden verhaald die tijdens de wandeling aanwezig waren.
 13. Doggy’s uitlaatservice behoudt zich het recht voor om een wandeling af te zeggen als de weersomstandigheden zo slecht zijn dat het onveilig word voor Doggy’s uitlaatservice en de honden.
 14. Doggy’s uitlaatservice behoudt zich het recht voor om een wandeling af te zeggen i.v.m. ziekte van de opdrachtnemer.
 15. Strippenkaarten zijn maximaal 6 maanden geldig vanaf de eerste datum op de strippenkaart (ingang regel juni 2018) voor juni 2018 waren de strippenkaarten maximaal 3 maanden geldig vanaf de eerste datum op de strippenkaart
 16. Doggy’s uitlaatservice behoudt zich het recht voor om het regelement evenals de prijzen te wijzigen(zonder opgaaf van reden)
 17. Alle betalingen dienen vooraf te geschieden
 18. Als u gebruik maakt van een sleutelcontract dient dit getekend te worden voor de eerste wandeling plaats vindt en en de sleutel dient dan ook overhandigd te worden. Mocht u hier geen gebruik van maken dan dient u thuis te zijn wanneer de hond word opgehaald en weer word thuis gebracht. Mocht u dan niet thuis zijn dan wordt de wandeling in rekening gebracht + 25 % van de wandeling daar boven op